Home   Contact  

Powermix English version Bulgarian Ελληνικά
Well come to POWERMIX official website 
Product Categorys

 

ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ FLEX R100
Флексибилно акрилно лепило за плочки со голема издрж ливост,
несмрзнувачко, со нула лизгавост, соодветно за поставување на плочки на ѕид
и под во надворешен и внатрешен простор. Производ со посебни
перформанси, целосна контактност и голема стабилност на квалитетот со
одлична издрж ливост на забот на времето.c2te    ce logo

Карактеристики:
Боја: Малтер на цементна база со бела боја
Рок на траење: 12 месеци од денот на производство.
Температура за примена: од +5оС до +35оС
Вода за мешање: 7,5 л/1вреќа 25кг
Време за користење: од 3 до 5 часа
Време за корекции: 30 минути после поставувањето
Монтаж а: После 5 до 8 часа на ѕид
После 24 часа на под
Проодност: После 24 часа
Упатство за употреба:
Се меша содрж ината од една вреќа од 25кг со 7,5 л вода се додека да се
добие хомогена маса. Ја оставаме мешавината лепило 10 минути да созрее и
повторно мешаме. Потоа ја аплицираме на површина претходно исчистена од
прав, масла, боја итн. Возмож ни се мали корекции во тек на 30 минути.
Потрошувачка:
Околу 2 до 5 кг/м2
Чување:
12 месеци од денот на производство се чува во покриен простор без влага.
Пакување:
Вреќа 25кг
Палета 1200кг
 
Home   Contact
POWERMIX – В. ТЕРЗИС &СИА ОЕ ЈАНИЦА 0030 23820-83121 & 28752 Fax : 0030 23820-27716 e-mail : info@powermix.gr
SMB Suite by PDevis.com