Home   Contact  

Powermix English version Bulgarian Ελληνικά
Well come to POWERMIX official website 
Product Categorys

 

МАЛТЕР ЗА ЅИДАЊЕ РМ 50
Малтер на цементна база за ѕидање на тули, украсни тули, цементни блокови
итн.

 

Карактеристики:
Боја: Малтер на цементна база со сива боја
Рок на траење: 12 месеци од денот на производство се чува во простор без
влага.
Температура за примена: од +5оС до +35оС
Вода за мешање: од 5 до 7л/1вреќа 25кг
Упатство за употреба::
Мешаме само со вода додека да се достигне саканата работна густина на
мешавината. Освен класичниот начин на мешање со рака се препорачува и
користење на автоматски миксери.
Потрошувачка:
Околу 17кг/м2 во зависност од големината на тулите..
Предности:
- Одлична издрж ливост на забот на времето и на влага
- Голема моќ за слепување
- Намалување на трошоци заради големите перформанси на материјалот
- Безбедно за ж ивотната средина
Пакување:
Вреќа 25кг
Палета 1400кг
 
Home   Contact
POWERMIX – В. ТЕРЗИС &СИА ОЕ ЈАНИЦА 0030 23820-83121 & 28752 Fax : 0030 23820-27716 e-mail : info@powermix.gr
SMB Suite by PDevis.com