Home   Contact  

Powermix English version Bulgarian Ελληνικά
Well come to POWERMIX official website 
Product Categorys

 

ВОДООТПОРЕН БЕЛ МАЛТЕР РМ 200 DECOR
Водоотпорен бел малтер соодветен за надворешна и внатрешна употреба на
база на вар, перлит, бел цемент и кристален мермерен прав се аплицира врз
основната подлога од малтер РМ100 но и врз други компатибилни малтери.


  

Карактеристики:
Боја: Малтер на цементна база со бела боја
Рок на траење: 12 месеци од денот на производство се чува во простор без
влага.
Температура за примена: од +5оС до +35оС
Вода за мешање: 6л/1вреќа 25кг
Упатство за употреба:
Се аплицира со машина или рачно одозгора врз основниот малтер за прво
малтерисување РМ100 но и врз други компатибилни подлоги од малтер,
додавајќи само вода додека да се достигне саканата работна густина на
мешавината. Додавањето на било која друга состојка освен вода мож е
негативно да влијае на особините на малтерот.
Употреба:
Околу 4кг/м2 за дебелина на малтерот 0,6 цм.
Предности:
- Одлична издрж ливост на лоши временски услови
- Голема еластичност
- Не се рони
- Отворено време за аплицирање
- Висока водоотпорност
- Способност за дишење
- Не развива габички или „пеперутки“
- Намалување на трошоци заради големите перформанси на материјалот
- Безбедно за ж ивотната средина
Пакување:
Вреќа 25кг
Палета 1400кг
 
Home   Contact
POWERMIX – В. ТЕРЗИС &СИА ОЕ ЈАНИЦА 0030 23820-83121 & 28752 Fax : 0030 23820-27716 e-mail : info@powermix.gr
SMB Suite by PDevis.com