Home   Contact  

Powermix English version Bulgarian Ελληνικά
Well come to POWERMIX official website 
Product Categorys

 

МАЛТЕР ЗА ОСНОВНО МАЛТЕРИСУВАЊЕ РМ 100
Основен малтер за прво малтерисување со одбрана димензија на зрната
песок, соодветен за надворешна и внатрешна употреба. Материјалот се
користи главно за прва рака малтерисување и за порамнување.c2te    ce logo

 

Карактеристики:
Боја: Малтер на цементна база со сива боја
Рок на траење: 12 месеци од денот на производство се чува во простор без
влага.
Температура за примена: од +5оС до +35оС
Вода за мешање: од 5 до 7л/1вреќа 25кг
Упатство за употреба::
Претходно треба подлогота да е исчистена од прашина и други нечистотии.
Се меша со машина (автоматски миксер) или со рака додавајќи вода додека
да се достигне саканата работна густина на мешавината. Додавањето на
било која друга состојка, освен вода, мож е негативно да влијае на особините
на малтерот.
Потрошувачка:
Околу 12кг/м2 за дебелина на малтерот 1цм.
Предности:
- Одлична издрж ливост на лоши временски услови
- Голема еластичност
- Висока водоотпорност
- Способност за дишење
- Не развива габички или „пеперутки“
- Намалување на трошоци заради големите перформанси на материјалот
- Безбедно за ж ивотната средина
Пакување:
Вреќа 25кг
Палета 1400кг
 
Home   Contact
POWERMIX – В. ТЕРЗИС &СИА ОЕ ЈАНИЦА 0030 23820-83121 & 28752 Fax : 0030 23820-27716 e-mail : info@powermix.gr
SMB Suite by PDevis.com