Home   Contact  

Powermix English version Bulgarian Ελληνικά
Well come to POWERMIX official website 
Product Categorys

 

POWER MIX
МАЛТЕРИ

Нашата компанија започна со работење во полето на градежните материјали во 1976-тата година и оттогаш таа бележи особено успешен професионален пат, што во 2000-тата година резултираше со создавање на нова современа производна единица за суви малтери, во која се применува сето искуство со кое се стекнавме во текот на нашето работење.

Палетата на производите на POWER MIX се состои од:

• Малтери во вреќи • Изолациони материјали •

• Оплеменувачи на бетон

• Лепила за плочки

Сите горенаведени производи се произведуваат во совршено опремената единица со машини кои работат со најсовремена технологија и по европски стандарди. Работиме со доследност за квалитетот и понудата на нови производи, за подобра изградба на здрави простори за престој и за чиста животна средина.


В.ТЕРЗИС & СИА ОЕ
Тел. 23820 83121 & 28752
Тел. & Факс: 23820 27716 ГИАНИТСА
e-mail: info@powermix.gr
site: www.powermix.gr

Home   Contact
POWERMIX – В. ТЕРЗИС &СИА ОЕ ЈАНИЦА 0030 23820-83121 & 28752 Fax : 0030 23820-27716 e-mail : info@powermix.gr
SMB Suite by PDevis.com