Home   Contact  

Powermix English version Bulgarian Ελληνικά
Well come to POWERMIX official website 
Product Categorys

 


ARMO POWER 1-8 mm

Опис – Аплицирање:
Фуга во боја на цементна база, за фугирање на плочки со дебелина на фугата до 8 мм. Тип CG2 спoред EN 13888.
Места за апликација:
Соодветно е за фугирање на сите видови плочки за ѕидови или подови, за внатрешни или надворешни простори.

 

 

Технички карактеристики:
• Нијанси: 15 различни
• Потребна вода: 6,5кг /вреќа 25кг или 1,3кг/вреќа 5кг
• Температура на апликација: од +5оС до +35оС
• Ширина на фуга: 2-5мм
• Време на траење во садот: најмалку 2 часа на 20оС
• Проодност: после 10 часа на 20оС
Потрошувачка:
Потрошувачка 0,2-2,0 кг/м2 ( во зависност од димензиите на плочките и дебелината на фугата). Потрошувачки показатели наведени во следните случаи:

(количината на потрошувачката е изразена во г/м2 )

Упатство за апликација:
• Ја чистиме и навлажнуваме фугата со влажен сунѓер пред апликацијата.
• Мешањето на фугата со вода да биде со мешалка со бавно вртење.
• Ја оставаме мешавината околу 5 минути да созрее и ја промешуваме повторно.
• Ја ставаме фугата со гумена шпатула, диагонално на површината за фугирање.
• Вишокот од фугата по кратко време се отстранува со влажен сунѓер.
• На крај ја чистиме површината на плочките со сува крпа.
Чување:
Најкраток рок на траење 12 месеци од денот на производство, во затворени кеси, во простор заштитен од влага . Доколку ви требаат детални информации, побарајте ги во техничкото упатство на производот.

       


 
Home   Contact
POWERMIX – В. ТЕРЗИС &СИА ОЕ ЈАНИЦА 0030 23820-83121 & 28752 Fax : 0030 23820-27716 e-mail : info@powermix.gr
SMB Suite by PDevis.com