Home   Contact  

Powermix English version Bulgarian Ελληνικά
Well come to POWERMIX official website 
Product Categorys

 

АКРИЛНО ЛЕПИЛО SUPER R50
Акрилно лепило за плочки на база на бел цемент и со одбрана големина на
зрната пермерен прав. Материјал готов за употреба само со додавање на
вода. Соодветен за надворешни и внатрешни простори (бетон, малтер итн),
со одлична издрж ливост на забот на времето и нула лизгање.c2te    ce logo

Карактеристики:
Боја: Малтер на цементна база со бела боја
Рок на траење: 12 месеци од денот на производство.
Температура за примена: од +5оС до +35оС
Вода за мешање: од 6 до 8 л/1вреќа 25кг
Време за користење: од 3 до 5 часа
Време за корекции: 30 минути после поставувањето
Монтаж а: После 5 до 8 часа на ѕид
После 24 часа на под
Проодност: После 24 часа
Упатство за употреба:
Се меша содрж ината од една вреќа од 25кг со 6 до 8 л вода се додека да се
добие хомогена маса. Ја оставаме мешавината лепило 10 минути да созрее и
повторно мешаме. Потоа ја аплицираме на површина претходно исчистена од
прав, масла, боја итн. Возмож ни се мали корекции во тек на 30 минути.
Потрошувачка:
Околу 2 до 5 кг/м2
Чување:
12 месеци од денот на производство се чува во покриен простор без влага.
Пакување:
Вреќа 25кг
Палета 1200кг
 
Home   Contact
POWERMIX – В. ТЕРЗИС &СИА ОЕ ЈАНИЦА 0030 23820-83121 & 28752 Fax : 0030 23820-27716 e-mail : info@powermix.gr
SMB Suite by PDevis.com