Home   Contact  

  
Powermix English version Bulgarian Ελληνικά
Well come to POWERMIX official website 
Product Categorys

 


STUKO PER PATINIM POWER FINA F1

Stuko e bardhë e imet për patinim e përshtatshme për të zbutur (regulluar)
sipërfaqet nga subat apo betonet derivë 0,003mm. Fërkohet lehet dhe thahet
shpejt. Krijon rezistenc telart ndaj lagështisë.


PREGATITJA E SIPEREAQEVE
Sipërfaqet që do patinohen duhet të jenë të pastra nga pluhurat vajrat dhe
elemente të tjera të huaja, çregullimet duhet të ragullohen para patinim.

PREGATITJA E PERBERJES PER PATINIM
Më ujë kovë ( Enë) të pastër ku kemi hellur 7-8 litra ujë më ndihmën enjë mikseri
(perziersi) elektrik me xhiro te ulta hedhim në vazhdim thesin 25kg me POWER
FINA. Perbenja është e gateshme kur është krijuar ujë lende uniformë pa kokriza.

UDHËZIME PËRDORIMI:
· Mos patinoni në timperatura në 5oC dhe mhi 35oC
· Në muojt e veres para partinimit siperhopet lagen me ujë
· Mas hidhni në materialin e pregatitor, cimento, gipso dhe material të tiera se prishet cilesia.
· Kujdes mas bie në kontakt me sytë menjehor të laheu me ujë të paster.
· Të ruhet large uga femijet.

RENDIMENTI DHE KONSUMI:
1 kg/m2 me trashesi 0,001 në varëtesi me ashpersin esipenfopes së patinimit.

AMBALLAZMI:
Thesë 2kg 2.5kg 20kg
Paleta 1200 kg
 
Home   Contact
POWERMIX - KONIAMATA Β.ΤΕΡΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ +30 23820 83121 & 28752 Fax : +30 23820 27716 e-mail : info@powermix.gr
 
SMB Suite by PDevis.com