Home   Contact  

  
Powermix English version Bulgarian Ελληνικά
Well come to POWERMIX official website 
Product Categorys

 

ARMO POWER 1-8mm

ARMOSTOKOS AKRILIKOS PER PLLAKA, PADEPERTUSHEM NGA LAGESHTIA
PERSHKRIM I FORMIMIT
Armostokos me ngiyrë me bazë çimenton, stokimin e pllakave për trashësi të kanalit deri 5mm. TIP CG2 E EN 13888.
SHKALLA (HAPSIRA) E PERDORIMIT
Është e pershtateshme për stukimin e pllakave në mure ose në dysheme, të çfarë do llojë në ambiente të brendshme ose të
jashtme.
KARAKTERISTIKAT TEKNIKE
· 14 të ndryshme hije
· Perzinet me ujë: 6.5kg/thesi 25kg dhe 1.3kg/thesi 5kg
· Pregotitet në temperatura +5o demi +35oC
· Gjerësia e kunalit 2-5mm
· Kohe e mbajtjes në kovë të paktën: 2 orë ne temp 20oC
· Mbas 10 arë në temp 20oC
KONSUMI
0.2-2 kg/m2 kjo varet nga gjerësia dhe thellësia e konalit
konkretisht të dhenat jipen më tabele si inë posht:

UDHEZIME PERDORIMI
· Pastrojm dhe njomim siperfopet me sfungjer të njome para përdorimit të armostokos
· Përziera e armostokos më ujë të behet me mikser me pake xhiro
· E lem perzjujen 5 minuta të qetësohet dhe e perziem perseni
· Shtrojm përzierjen më shpatulle llastiku në drejtim diagonal me kanalet
· Mbetjet e armostokos largoheu mbas pak me sfungjer te lagur
· Në fund pastrojm sipërfaqet e pllakave me një leckë të thatë
RUAJTJA
Të pakteu 12 muaj nga data e prodhimit në thesë të mbyllur në veudë (depo) pa lageshti. Për të dheme të hollësishme duhet
të konsultohet tekniku.
udhëzimet e sigurisë
udhëzimet transporti
ADR/RID-GGVS/E Class
AMBALLAZH 2.5Kg

       

 
Home   Contact
POWERMIX - KONIAMATA Β.ΤΕΡΖΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ +30 23820 83121 & 28752 Fax : +30 23820 27716 e-mail : info@powermix.gr
 
SMB Suite by PDevis.com