Επιλογές
Social media
Πληροφορίες επικοινωνίας
Διεύθυνση

Ταγματάρχη Ηλιόπουλου 2, Γιαννιτσά 581 00, Ελλάδα

Email

info@powermix.gr

Τηλέφωνο

+30 23820 28752 & 83121

Fax

+30 23820 27716

POWERFLEX 300 PRIMER

Έτοιμη ακρυλική ρητίνη ειδική για εφαρμογή σε πορώδεις επιφάνειες. Σταθεροποιεί και στεγανοποιεί την επιφάνεια, ενώ λειτουργεί σαν γέφυρα πρόσφυσης μεταξύ των υποστρωμάτων. Μειώνει την απορροφητικότητα των μοριοσανίδων ενώ σταθεροποιεί σαθρές επιφάνειες. Ιδανική για το αστάρωμα υποστρώματος ή τσιμεντοκονίας πριν την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων ή μαρμάρων . Επίσης είναι ιδανική και για άλλα υλικά όπως σοβάς, μπετόν, τσιμεντοσανίδα, τούβλα κ.τ.λ. Χρησιμοποιείται σαν αστάρι στις θερμοπροσόψεις πριν και μετά την τοποθέτηση της ινοπλισμένης κόλλας THERMOCOLL T200 .

Λέξεις κλειδιά:ακρυλική ρητίνη,μοριοσανίδες, αστάρωμα, τσιμεντοκονίμαμα, πλακίδια, μάρμαρα, στεγανοποιητές

Περιγραφή προϊόντος


Οδηγίες χρήσης
Η επιφάνεια που θα ασταρωθεί πρέπει να είναι στεγνή και απαλλαγμένη από σκόνες, λάδια, ρύπους κ.α.
Αδειάζουμε το περιεχόμενο του μπετονιού σε ένα καθαρό δοχείο. Αναδεύουμε καλά το POWERFLEX 300 PRIMER και το εφαρμόζουμε ομοιόμορφα επάνω στο υπόστρωμα με
βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό, πριν την εφαρμογή της επόμενης στρώσης. Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εφαρμογής πρέπει να είναι μεγαλύτερη από +5?C.
Τα εργαλεία βαφής καθαρίζονται μετά το πέρας της εργασίας με καθαρό νερό.

ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ
Σύμφωνα με την Οδηγία 2004/42/ΕΚ (Παράρτημα ΙΙ, πίνακας Α), η μέγιστη επιτρεπόμενη περιεκτικότητα σε ΠΟΕ για την υποκατηγορία προϊόντος ι, τύπος Υ είναι 30 gr/lt (2010) για έτοιμο προς χρήση προϊόν. Το έτοιμο προϊόν έχει μέγιστη περιεκτικότητα 10 gr/lt ΠΟΕ.VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS

According to Directive 2004/42/EC (Annex II , table A ) , the maximum allowable VOC content for the product subcategory i , type Y is 30 gr / lt (2010) for the ready to use product .
The ready to use product contains max 10 gr / lt VOC.

Προδιαγρές-Τεχνικά

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣPOWERMIX
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ100-200 g/m2, ανάλογα με την απορροφητικότητα και το είδος του υποστρώματος
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής αποθηκευμένο σε θερμοκρασίες μεταξύ +5οC και +35οC στην αρχική
ΧΡΩΜΑΧΡΩΜΑ : Ανοιχτό μπεζ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΔιατίθεται σε δοχεία 5 kg και 20 kg